Bestilling av service avtaler

Luth Gruppen tilbyr SW avtaler, PM avtaler og fullservice avtaler på utstyr til grafiske bedrifter og skilt & dekor produsenter samt til virksomheter som scanner dokumenter.

PDF-nedlastinger

No items found.
No items found.

Programvareavtaler

Disse avtalene er backet opp av produsentene som Heidelberg, Kodak, Onyx og Caldera. Kundene er sikret oppgradering til siste versjon og feilretting. I dagens raske utvikling på både SW og HW er det viktig å følge med. Ofte er det andre aktører som Adobe, Apple og Microsoft som forårsaker behov for oppgradering og endringer.

Preventive vedlikeholdsavtaler

PM avtaler er å anbefale for alt elektronisk og mekanisk utstyr som står i daglig produksjon. Her følger våre teknikere sjekklister fra produsentene. Det blir på samme måte som å ha din bil på service. Det byttes filtere, olje, sjekkes og justeres. Formålet med enhver PM avtale er at utstyret skal produsere så bra som muig og ha minst mulig stopp.

Fullserviceavtaler

Vi har også fullserviceavtaler med flere produsenter. Spesielt Kodak har et fint opplegg for dette. Her er all service inkludert, tilkalt service og PM samt reservedeler.

Forlenget garanti

Endel leverandører tilbyr forlenget garanti mot forhåndsbetaling. Epson er et godt eksempel her. 2 års ekstra garanti kan bestilles og det sikrer at våre kunder får et forutsigbart kostnadsbilde.

Serviceavtaler primær

På Epson og Summa produkter har vi en egne avtaler som er en PM avtale med utvidet funksjonalitet. Her får kundene også programvare hjelp og tips inkludert i avtalen.

Serviceavtaler dokumentscannere

Luth Gruppen representerer Kodak Alaris som er produsent av dokumentscannere. Disse benyttes i offentlig sektor, forsikringsselskaper og større og mindre bedrifter. Vi foretar service og tilbyr fullserviceavtaler på Kodak scannere samt andre merker.