Luth Gruppens system for lagring av persondata

Hva slags persondata samles inn?

Vi lagrer kun data for aktive og potensielle kunder og leverandører.

Vi begrenser oss til å lagre navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer. Vi lagrer ikke sensitive opplysninger.

Hva er hensikten med å samle inn persondata

Vi benytter disse data for enkelt å kommunisere med våre forretningsforbindelser via e-post eller telefon. I tillegg for å innkalle til møter osv. Vi foretar utsendelser av egenprodusert kundeavis og trykte publikasjoner fra enkelte leverandører. I tillegg e-post utsendelser av invitasjoner, nyheter, kampanjer og viktige meldinger.

Hva er kilden til dataene med personopplysninger?

Vi registrerer opplysningene basert på kundemøter, visittkort, mottatt e-post, nettsider eller telefonsamtaler i Luth Gruppens CRM system (24 Seven Office). En del av dataene (kontaktpersoner, adresser, telefonnummer, e-post adresser, etc. synkroniseres med vårt ERP system (Bravo Logistikk). Alle ansatte i Luth Gruppen har tilgang til disse dataene.

Opplysninger om bedriftens ansatte?

Vi benytter 24 Seven Office lønnssystem og all informasjon om de ansatte lagres der. Informasjon om tidligere ansatte slettes ikke av hensyn til henvendelser om attester osv. Ansettelseskontrakter lagres i papirform. Tilgang er begrenset til 2 personer i økonomiavdelingen. Informasjon om ansatte og nærmeste pårørende er registrert i Sticos HMS systemet som alle ansatte har tilgang til.

Blir persondata delt med tredjepart?

Vi deler ikke persondata med tredjepart, med unntak av eventuelle mailing lister for utsendelse av kundeaviser som sendes til Mailpack AS eller Grafisk Ferdiggjøring AS som forestår plastpakking og utsendelser. Persondata overføres ikke til andre land.

Hvordan får vi samtykke til å lagre persondata?

Vi foretar samtykkehåndtering ved bruk av 24 Seven Office CRM. Mottakerne kan klikke på en link i våre utsendelser for å oppdatere hvilken type av informasjon de ønsker å motta fra Luth Gryppen AS.

Hvordan skaffer vi oss kunnskap om
personvernreglene?

Vi deltar i seminarer og innhenter informasjon via vårt medlemskap i bl.a. Virke.

Hvem har ansvaret for datasikkerhetsspørsmål i virksomheten?

Overordnet ansvar ligger hos daglig leder Arne Henrik Nielsen. Bedriftens CRM og ERP systemer driftes av produsentene av programvaren.

Bedriftens lovhjemmel for lagring av persondata?

Luth Gruppen driver med import og fortolling av varer og må derfor følge regnskapslovens pålegg om lagring av regnskapsdata i 10 år.

Med vennlig hilsen,

Luth Gruppen AS

Arne Henrik Nielsen

Daglig leder