Luth Gruppen er nå Miljøfyrtårn bedrift!

March 11, 2024

Kategori

Som Miljøfyrtårn bedrift tar vi vår del av ansvaret for bedret tilstand på vår sårbare klode.

Vi ser langsiktig på dette og ønsker å fremstå som en pådriver i vår bransje med tanke på CO2 fotavtrykk mm. Mye har endret seg på få år - heldigvis! Men det er fortsatt potensiale for forbedring.

Vi overvåker vårt produktutvalg og leverandører. Luth Gruppen har en policy om å selge forbruksmateriell, utstyr og maskiner av høy kvalitet. Våre leverandører er seriøse fabrikker og produsenter og er i all hovedsak basert i Europa. Dermed følger de lover og regler i EU. Da blir også produktene mer kortreiste.

Vi oppfordrer våre kunder til å gi oss tips og tilbakemelding der dere ser at vi kan gjøre ting smartere eller bedre, med tanke på redusert miljøpåvirkning.

Vi ser frem til fortsettelsen!