Stahlfolder TH/KH

Våre Stahlfolder TH lommefalsemaskiner og Stahlfolder KH kombinasjons falsemaskiner er modulære i design.

Automasjon

Ved å trykke på touch skjermen kan du gjøre innstillingene i maskinen. Dette sikrer rask omstilling og minimal nedetid ved jobbytte. Grafiske symboler benyttes for standardiserte produkter.

Påleggere

Det er alternative valg av påleggere: Flat stabel, rund non stop, pall eller PFX pallemater.

Airstream bord

Airsream bordet hindrer avsmitning og støter opp for sikker arktransport.

Overlapp

Arkene overlapper hverandre i alle falsestasjoner i TH/KH 82-P falsemaskinene

Hastighet

Stahlfolder TH/KH kjører 16.000 ark/time i maksimal hastighet.

Kvalitet

Stahlfolder maskinene er konstruert etter Heidelberg's strengeste kvalitetskrav. Maskinene produserer år etter år. Maskinene kan spesialtilpasses diverse spesielle krav til produkt og produksjon. Dette er maskiner du kan stole på til enhver tid!

Service

Luth Gruppen har serviceteknikere som kan foreta vedlikeholds eller reparasjonsservice etter behov.

  1. Arkmater
  2. Modulær kontroll (MCT)
  3. Ekstra enheter
  4. Falseenheter
  5. Falsevalser
  6. Falselommer
  7. Akslinger (sliding)
  8. Press stasjon
  9. Utlegg

Les mer på www.heidelberg.com

Kontakt oss om

Stahlfolder TH/KH

Tor Martin Øvrum

Salg