Achieve T400/T800

Kodak Achieve T400 er en prisgunstig modell for maks. plateformat 724 x 838 cm. T800 dekker plateformat 1030 x 838 mm.

Kodak Achieve er en prisgunstig CTP. Den kan leveres for mindre kunder med en Semi-Automasisk plate inntak og uttak. I Norge vil nok en Autoloader for 80 plater uten mellomleggspapir eller en Single Cassette Loader for 120 plater med mellomleggspapir være mest aktuelt. In line punch er en opsjon.

Hastigheten er for T400 22 eller 28 plater pr. time. For T800 16 eller 22 plater pr. time.

Med kjemifrie plater slipper du å investere i samt vedlikeholde en fremkallingsmaskin.

AL (Auto Loader)

AU (Auto Unload)

MCU (Multi Cassette Unit)

SA (Semi Automatic)

SCU (Single Cassette Unit)

Kontakt oss om

Achieve T400/T800